Suluova İlçe Müdürlüğü Faaliyeleri

Yazdır PDF


ŞUBE FAALİYETLERİ

1.1.BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBESİ

1.1.1.İstatistik

İstatistik çalışmalarına devam edilmiştir. Buğday, arpa, şekerpancarı, kuru soğan, nohut, dane mısır, silajlık mısır, ayçiçeği ve meyve maliyetleri  bilimsel olarak hesaplanmıştır.

Proje İstatistik Şubesi olarak tarla ürünleri, meyve ve sebze ekilişleri ile ilgili “Tahmini ve Kesin Ürün Formları” düzenlenmiştir. Bu bilgiler İlçenin tarımsal potansiyelini  belirlemede bir kaynak olarak kullanılır. Devlet İstatistik Enstitüsüne “Tarımsal Araç ve Gereç İstatistikleri” , “Kümes Hayvanları ve Arıcılık İstatistikleri” , “Fiyat İstatistikleri” gibi çeşitli formlar düzenli olarak gönderilmektedir.

Şubemizce Yaşlılık, Yeşil Kart ve Hisseli Satış işlemleri de takip edilmektedir.

1.1.2.Özel İdare Kaynaklı Projeler

Yaban domuzu mücadelesi için İl Özel İdaresince destekli 60 adet kuyruk karşılığı 135 adet fişek çiftçilerimize verilmiştir.

Meyveciliği geliştirme projesi kapsamında 5 köyde 7 çiftçiye 500 adet ceviz ve 7 köyde 15 çiftçiye 3.700 adet kiraz fidanı dağıtımı yapılmıştır.

4.1.3.SYDV Kaynaklı Projeler

Süt sığırcılığı projesi kapsamında 14 kişiye 5’şer adet olmak üzere toplam 70 adet süt ineği dağıtımı yapılmıştır.

1.1.4.Çiftçi Kayıt Sistemi ve Mazot-Gübre Desteği Projesi

2011 yılında 1.908 çiftçinin 115.641,982 dekar müracaat alanı için 912.982,41TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 31.12.2012 tarihi itibari ile Mazot-Gübre ve Toprak Analiz Desteği müracaatları 2012 yılı için sona ermiş olup, veri girişleri devam etmektedir.

1.1.5.Sertifikalı Tohum ve Fidan Desteği

Sertifikalı tohum güzlük ekim desteklemeleri müracaatı 31.12.2012 tarihinde sona ermiş, toplam 112 çiftçi müracaat etmiştir. Veri giriş işlemleri devam etmektedir.

1.1.6.Hububat ve Baklagil Fark Ödemeleri Desteği

Yurt içinde üretilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, kuru fasulye, nohut, mercimek ve çeltik üretimlerine kilogram başına destekleme primi ödenmektedir. 2012 yılında üretilen ürünler için son müracaat tarihi 30 Nisan 2013 tarihi olup, 31.12.2012 tarihi itibari ile 694 çiftçi ürünlerine ait fatura teslim etmiştir.

1.1.7.Bitkisel Üretim

Bakanlığımızın temel çalışma konularından olan Bitkisel üretimin geliştirilmesi projesi kapsamında ilçemizde üretimi yapılan tahıllar, sebzeler, endüstriyel bitkilerin üretimi hususunda yöre çiftçisi günümüzün en son teknolojisini kullanması yönünde gerekli eğitim ve teknik destekle birlikte verim yönünden bölge ortalamasının üzerinde ürünlerden verim elde edilmektedir.

İlçemizde yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerin dikim alanı hızla artmakta olup, özellikle Yolpınar, Uzunoba, Kurnaz, Saluca, Harmanağılı Eğribük ve Boyalı köylerimizde önemli oranda kapama meyve bahçeleri tesis edilmiştir. Boyalı köyünde yetiştirilen ve mevsim itibari ile geç çıkan kiraz ürünü yöre halkına önemli oranda gelir kaynağı teşkil etmekte yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunulmaktadır.

1.1.8. Yem Bitkileri Desteklemesi

Hayvancılığın desteklenmesi hakkında uygulama esasları tebliği gereğince  İlçemizde 441 müracaat yapılmış olup, toplam 19.446,138da. alan için 971.902,50TL ödeme yapılacaktır.

1.1.9.Çatak Desteklemesi

Çevresel amaçlı tarım arazilerinin korunması projesi; Salucu köyü (minimum toprak işleme) ile Boyalı, Eğribük, Çukurören, Eraslan, Akören, Yolpınar köylerinde (basınçlı sulama sistemi ile kontrollü ilaç ve gübre kullanımı) yürütülmektedir.

Proje 3 yıllık olup; 2010 yılından (Projenin 3. yılı), 2011 yılından (Projenin 2.yılı) devam eden ve 2012 yılında yapılan yeni müracaatlar için toplam 141 çiftçiye 3.036,170 dekar alan için 320.870,36TL destekleme ödemesi yapılmıştır.(ÇKS’si Suluovada olan)

1.1.10.Tarla Faresi Mücadelesi

Tarla bitkilerinde ve sebze ekiliş alanlarında zarar meydana getiren tarla faresine karşı 100kg. zehirli buğdayın çiftçilerimize satışı yapılmıştır.

İlçemizde Bitki koruma faaliyetleri olarak uygulanan program, yönetimli çiftçi mücadelesi şeklinde olup aşağıda gösterildiği gibi gerçekleşmiştir.

1.1.11.Hububat Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Çalışmaları

 

KONUSU

MÜCADELE ŞEKLİ

PROĞRAMA ALINAN

 

GERÇEKLEŞEN

Sürme

Y.Ç.M.

2.900 ton

2.900 ton

1.1.12.Meyve Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Çalışmaları

 

 

KONUSU

 

MÜCADELE

ŞEKLİ

PROĞRAMA

ALINAN

(Dekar)

 

GERÇEKLEŞEN

(ağaç)

Elma Armut Karalekesi

Y.Ç.M.

400

400

Ayva Monilyası

Y.Ç.M.

15

15

Kiraz ve Vişnede Yaprak Delen

Y.Ç.M.

130

130

Şeftalide Yaprak Kıvrıklığı

Y.Ç.M.

100

100

Meyvelerde Kloroz

Y.Ç.M.

150

150

Sanjose (Kış) Mücadelesi

Y.Ç.M.

50

50

Sanjose (Yaz) Mücadelesi

Y.Ç.M.

250

250

Yazıcı Böcekler

Y.Ç.M.

30

30

Elma İç Kurdu

Y.Ç.M.

420

420

Ayva İç Kurdu

Y.Ç.M.

12

12

Doğu Meyve Güvesi

Y.Ç.M.

110

110

Armut Pysillidi

Y.Ç.M.

40

40

Yaprak Galeri Güvesi

Y.Ç.M.

100

100

Kiraz Sineği

Y.Ç.M.

150

150

Meyve Testereli Arıları

Y.Ç.M.

80

80

Armut Kaplanı

Y.Ç.M.

40

40

Sert Çekirdeklilerde Monilya

Y.Ç.M.

175

175

Meyve Ağacı Yaprak Bitleri

Y.Ç.M.

500

500

Meyve Ağacı Akarları

Y.Ç.M.

460

460

TOPLAM

3.212 Da.

3.212 Da.

1.1.13.Sebze Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Çalışmaları

 

KONUSU

MÜCADELE

ŞEKLİ

PROĞRAMA ALINAN

(da/ton)

 

GERÇEKLEŞEN

(da/ton)

Kabakgillerde Külleme

Y.Ç.M.

100

100

Kabakgillerde Mildiyö

Y.Ç.M.

100

100

Patates Mildiyösü

Y.Ç.M.

200

200

Domates Mildiyösü

Y.Ç.M.

600

100

Soğan Mildiyösü

Y.Ç.M.

24.000

24.000

Sebzelerde Yaprak Biti

Y.Ç.M.

2.000

2.000

Sebzelerde Thirips

Y.Ç.M.

20.000

20.000

Sebzelerde Kırmızı Örümcek

Y.Ç.M.

500

500

Sebzelerde Danaburnu

Y.Ç.M.

1.000

1.000

Sebzelerde Yeşilkurt

Y:Ç:M

100

100

Sebzelerde Tel Kurdu

Y.Ç.M.

2.500

2.500

TOPLAM

51.100da

50.600da

1.1.14.Genel Zararlılarla Mücadele Çalışmaları

 

KONUSU

MÜCADELE ŞEKLİ

PROĞRAMA ALINAN

 

GERÇEKLEŞEN

Tarla Faresi

Y.Ç.M.

20.000da.

20.000da. ediyoot25.000 da.

Yabani Domuz

Y.Ç.M.

-

60 Adet

1.1.15.Yabancı Ot Mücadelesi Çalışmaları

KONUSU

MÜCADELE ŞEKLİ

PROĞRAM(da)

GERÇEKLEŞEN (da)

Hububatta Geniş Yapraklı Yabancı Ot

Y.Ç.M.

140.000

140.000

Hububatta Dar Yapraklı Yabancı Ot

Y.Ç.M.

9.000

10.000

9.000

Soğanda Yabancı Ot

Y.Ç.M.

27.000

27.000

Ayçiçeğinde Yabancı Ot

Y.Ç.M.

2.000

2.000

Meyve Bahçelerinde Yabancı Ot

Y.Ç.M.

2.000

2.000

Nohutta Yabancı Ot

Y.Ç.M.

700

700

TOPLAM

180.700

180.700

1.1.16.Zirai Mücadele Bayi Çalışmaları

İlçemizde 6 adet zirai ilaç bayi faaliyetlerini sürdürmektedir. Yapılan kontrollerde mevsim itibariyle gerekli ilaçları bulundurdukları gözlemlenmiş olup, periyodik kontrollerine devam edilmektedir.

1.1.17.Prim Ödemeleri

Arucak, Eraslan, Kanatpınar, Kazanlı, Kolay, Kutlu, Salucu, Oğulbağı köyleri ve Merkezdeki 102 işletmeye 2011 yılındaki 2.519,023 dekar alandaki 703.639,15kg yağlık ayçiçeği için 163.115,41TL ödeme yapılmıştır.

Akören, A.Karasu, Dereköy, Ayrancı, Çayüstü, Deveci, Eraslan, Cürlü, Kıranbaşalan, Harmanağılı, Kapancı, Kazanlı, Kolay, Kulu, Kurnaz, Kutlu, Küpeli, Ortayazı, Salucu, Saygılı, Yolpınar, Yüzbeyi ve merkezdeki 173 işletmeye 2011 yılındaki 6.801,034 dekar alandaki 6.469.045,75kg danelik mısır için 258.761,82TL ödeme yapılmıştır.

1.1.18.Gübre Bayileri ve satışları

İlçemizde 12 adet kimyevi gübre ve 12 adet organik gübre satışı yapan bayi mevcut olup, ilgili bayilerin periyodik olarak genelgeler doğrultusunda takip ve kontrolleri yapılmakta olup, 2012 yılında toplam 189 adet kontrol işlemi yapılmıştır.

SULUOVA İLÇESİ GÜBRE TÜKETİMİ

GÜBRENİN CİNSİ

TÜKETİM (TON)

A.SÜLFAT

460,9

A.NİTRAT %26

791,18

A.NİTRAT %33

2.440,4

P.NİTRAT

4,1

NOR.SÜPER FOSFAT

17,9

ÜRE

540,4

DAP

234,95

15.15.15.ME

21,85

15.15.15.MENPK

23,5

15 15 15

347,9

20 20 0

650,2

20.20.0 zn katkılı

494,4

10.25.5.MENPK

14,65

13.25.5x05zn(NPK)

31,25

Magicolor(13.16.8)

53,85

TOPLAM

6.127,43

*Veriler Kasım ayı sonu itibari iledir.

1.2.HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBESİ

1.2.1.Aşılama Çalışmaları

 

 

AŞI ADI

 

 

HAYVAN

CİNSİ

 

UYGULANAN AŞILAMA NİTELİĞİ

PROĞ.

AŞI

ÖZEL TALEP

HAST.   ÇIKIŞI

SERBEST VET.HEK.

 

TOPLAM

Şap

B.Baş

28.561

-

-

-

28.561

Koyun-Keçi Çiçek

K.Baş

-

3.675

-

-

3.675

Br.Abortus Bang

Genç

8.851

-

-

-

8.851

Kuduz

Kedi-köpek

320

-

-

-

320

Brucella RewI(Genç)

K.Baş

2.516

-

-

-

2.516

1.2.2.Suni Tohumlama Teşvik Primi ve Çalışmaları

İlçemizde suni tohumlama çalışmaları 24.02.2005 Tarih ve 25737 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Karar” kapsamında merkez mahalle ve köylerimizde serbest veteriner hekimler tarafından yürütülmekte İlçe Müdürlüğümüz tarafından kontrolleri yapılmaktadır.

Yıl içerisinde toplam 5.892 büyükbaş hayvan tohumlanmıştır.(Kasım sonu itibari ile)

1.2.3.Hayvan ve Hayvansal Ürünleri Sevki ve Hayvan Pazarlarını Kontrol Çalışmaları

İlçemiz Belediyesine ait hayvan pazarının sağlıklı bir ortamda hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla sıkı bir denetime tabi tutulmaktadır. Bu amaç ile hayvan pazarları dezenfeksiyon yapılmakta ve pazara giren hayvanların kulak küpe numaralı ve pasaportlu, belgeli olmalarına dikkat edilmesi gerekliliği Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.

Hayvan hareketlerini kontrol altına alarak hastalıkların ortaya çıkmasını ve yayılmasını önlemek amacıyla hayvan sevkleri titizlikle yapılmış, sevk edilen hayvan ve hayvansal ürünlerin şartlara uygunluğu ve dezenfeksiyona büyük önem verilmiştir.

Diğer illere sevk edilen hayvan ve hayvansal ürünler

Büyük baş

 

6.952 Adet

 

Küçük baş

 

1.249 Adet

Kanatlı

 

223.000 Adet

Büyükbaş eti

 

6.627.217 Kg.

Kanatlı eti

 

6.200 Kg.

Küçükbaş eti

 

3.463 Kg.

Sakatat

 

619.239 Kg.

Yumurta

 

12.559.500 Adet

Arı kovanı

 

350 Kovan

1.2.4.Arıcılık Desteklemesi

5 arıcıya 391 kovan karşılığında 3.128TL tutarında destekleme verilmiştir.

4.2.5.Su Ürünleri Av Yasakları Kontrol Çalışmaları

Yedikır, Bayırlı baraj göletinde toplam 35 kez kontrol yapılmıştır.

9 kişiye Amatör Balıkçı Belgesi verilmiştir.

1.2.6.Süt Teşvik Primi Çalışmaları

DÖNEM

ÇİFTÇİ

SÜT MİKTARI(Litre)

DESTEK MİKTARI(TL)

Ocak-Şubat-Mart

281

1.258.362

73.020,40

Nisan-Mayıs-Haziran

336

1.719.529

100.248,64

Temmuz-Ağustos-Eylül

328

1.433.717

109.580,96

TOPLAM

 

4.411.608

282.850

(Eylül ayı dahil)

1.2.7.Desteklemeler

-Besilik erkek sığır desteklemesi: 1.dönem 352 kişi 1.890.715TL, 2.dönem 433 kişi 3.470.360TL

-Anaç koyun-keçi desteği: 6.852 koyun için 102.780TL

-Buzağı desteği: 1.001 buzağı için 75.001,2TL

-Anaç sığır desteği: 1.768 hayvan için 408.113,39TL

1.3.KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBESİ

1.3.1.Tarla Bitkileri Eğitim Çalışmaları

1.3.1.1.Çiftçi Toplantıları

 

TARİH

 

KÖYÜ

 

KONUSU

 

ÇİFTÇİ SAYISI

Ocak-Mart

 

Kiraz üretiminde kalite ve verimin yükseltilmesi

113

Ocak-Şubat-Mart

Boyalı

Bitkisel üretimi geliştirme ve yetiştirme teknikleri

157

Temmuz

 

Tarımsal destekler ve kırsal kalkınma

24

1.3.2.Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Desteği

2012 yılı Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Desteğine ilçemizde 40 çiftçi müracaat etmiş olup, toplam 24.000TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

 

1.3.3.Tabi Afet (2090) Çalışmaları

2012 yılında ilçemizde tabi afet olayı meydana gelmediğinden 2090 sayılı kanun kapsamında herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

 

1.3.4.Çiftçi Mallarını Koruma Çalışmaları

İlçe merkezinde 1 adet Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı mevcut olup, 2012 yılı bütçelerinin ve faaliyetlerinin murakabe heyetince görüşülmesi sağlanmıştır.

4.4.KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBESİ

1.4.1.Tarım Sigortaları

Tarım sigortalarına devlet destek vererek çiftçilerimizin yarına daha güvenle bakabilmeleri sağlanmış olup; Bu kapsamda çiftçilerimizin ürünlerini ve hayvanlarını risklere karşı sigortaladıkları takdirde sigorta priminin yarısını ödeyecekler, diğer yarısı ise devlet tarafından karşılanacaktır. Bu nedenle çiftçilerimizin ürünlerini dolu riski başta olmak üzere fırtına , hortum, yangın, heyelan ve açık alanda meyve ağaçlarında don risklerine karşı, süt sığırı yetiştiricilerinin de önsoy ve soy kütüğüne kayıtlı hayvanlarını her türlü risklere karşı sigorta yaptırmaları yerinde bir karar olacağından; Devlet destekli sigorta yaptıracak olan

üreticilerimizin en yakın sigorta acenteliklerine müracaat etmeleri hususlarında gerekli zirai yayım ve tanıtıcı çiftçi toplantıları düzenlenmiştir.

1.4.2.Kooperatifçilik Çalışmaları

Suluova Merkez ve köylerinde bulunan kooperatiflerin  hesap ve faaliyetlerinin görüşüldüğü genel kurul toplantıları Tarım İl Müdürlüğünce yapılmış olup, faaliyetlerine devam etmektedirler.

İlçemizde mevcut kooperatifler ve üye sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

KOOPERATİFİN ADI

 

FAALİYET YERİ

 

ÜYE SAYISI

Tarımsal Kalkınma Koop.

Merkez

319

Tarımsal Kalkınma Koop.

Bayırlı

50

Tarımsal Kalkınma Koop.

Derebaşalan

40

Tarımsal Kalkınma Koop.

Cürlü

65

Tarımsal Kalkınma Koop.

Saluca

54

Tarımsal Kalkınma Koop.

Kerimoğlu-Kılıçaslan

51

Tarımsal Kalkınma Koop.

Soku

50

Tarımsal Kalkınma Koop.

Boyalı

88

Sulama Kooperatifi

Akören

144

Sulama Kooperatifi

Derebaşalan

87

Sulama Kooperatifi

Boyalı

132

T.Sulama kooperatifi

Yolpınar

46

Tarım Kredi Kooperatifi

Merkez

831

Tarım Kredi Kooperatifi

Eraslan

350

Tarım Kredi Kooperatifi

Akören

63

Kırmızı Et Üreticileri Birliği

Merkez

32

Soğan Üreticileri Birliği

Merkez

66

Süt Üreticiler Birliği

Merkez

 

1.4.3.Kırsal Kalkınma Yatırımları

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı: Çiftçiler başta olmak üzere kırsal kesimde yaşayan insanların hayat standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmaya hız vermek için üretim ve yatırım projelerine destek vermektedir.

 

2012 YILI KKYDP KAPSAMINDA MAKİNE EKİPMAN DESTEĞİ İLÇE İCMALİ

İLÇE

MAKİNE TÜRÜ

ADET

HİBE TUTARI(TL)

SULUOVA

El traktörü ve ekipmanları

5

24.895

Gübre dağıtma makinesi

2

15.694

Pülverizatör

8

16.794

Sap parçalama makinesi

2

2.850

Sıra arası çapa makinesi

3

6.900

Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı

2

1.087,5

Yem hazırlama araçları

5

38.250

TOPLAM

27

109.470,5

1.5.TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBESİ

1.5.1.Mera Çalışmaları

2008 yılında ıslah çalışmalarına başlanılan Saygılı, ve Deveci köylerine ait 785 hektarlık mera alanlarından Uzunoba köyü merası için 54.000kg. Amonyum nitrat gübresi atılmıştır.

Ayrıca Uzunoba köyüne ait 3.000 dekar merada ıslah çalışması başlamıştır.

1.5.2.Toplulaştırma Çalışmaları: Arazi toplulaştırması 22 köyde yaklaşık 150.000 dekar alanın toplulaştırılması 30 Temmuz 2008 tarih ve 26952 Sayılı Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. Uygulama alanı olarak belirlenen köyler; Eraslan, Aşağıkarasu, Ayrancı, Cürlü, Çayüstü, Dereköy, Deveci, Harmanağılı, Kapancıağılı, Kazanlı, Kulu, Kerimoğlu, Kutlu, Kurnaz, Ortayazı, Salucu, Saygılı, Uzunoba, Yolpınar, Yüzbeyi, Kolay  ve Küpeli köyleridir. İlgili Kararname gereği Arazi toplulaştırması ve Drenaj sistemi kurulması ile ilgili olarak ihale yapılmış yüklenici firma çalışmalarına başlamıştır.

1.6.GIDA VE YEM ŞUBESİ

1.6.1.Gıda Satış, Toplu Tüketim ve Üretim Yerlerinin Denetimi:

İlçemiz sınırlarında faaliyetlerde bulunan 39 adet üretim ve 258 adet satış noktasında 65’i üretim yeri 298’i ise satış ve toplu tüketim yerlerinde olmak üzere toplam 363 denetim gerçekleştirilmiştir.

1.6.2.Mezbaha Kontrol Çalışmaları

İlçemizde Pan-Et Kombinası, Etaş et kombinası ve Belediye Mezbahası hizmet vermekte olup, bunlardan il dışına yapılan et sevklerinin kontrolü yapılıp, raporları tanzim edilmektedir. Aylık kesilen hayvanların etleri  için “Et Muayenelerini Gösterir Form” alınıp takibi yapılmaktadır.

Kırmızı et üretiminin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacı ile Belediye, Pan-Et kombinasında ve Etaş kombinasında birer adet veteriner hekim görevlendirilmiştir.

İLÇENİN ÖNEMLİ TARIMSAL SORUNLARI

İlçemiz tarım ve hayvancılık bakımından büyük bir öneme sahiptir. Mevcut tarımsal arazinin; Muhafazası, bütünlüğünün korunması, işlenmesi, elde edilen ürünlerin; Verim miktarı, depolanması, pazarlanması, mamul hale getirilmesinde sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Kullanılan tarımsal arazilerin miras yoluyla yada çeşitli nedenlerle parçalanarak bölünmesi elde edilen ürün miktarı, kalitesi ve deseninde önemli derecede değişikliklere neden olmaktadır. Bu sorunu giderebilmek amacı ile ilçemize ait Aşağı karasu, Ayrancı, Cürlü, Deveci, Çayüstü, Eraslan, Harmanağılı, Kapancıağılı, Kulu, Kurnaz, Küpeli, Ortayazı,

Kulu, Salucu, Saygılı, Uzunoba, Dereköy, Yolpınar, Kazanlı, Kerimoğlu, Kutlu, Kolay ve Yüzbeyi olmak üzere toplam 22 köyde çalışma yapılmış olup, yaklaşık 150.000 dekarlık alanın toplulaştırılması ve uygulama alanları 30 Temmuz 2008 tarih ve 26952 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İlgili Kararname gereği Arazi toplulaştırması ve Drenaj sistemi kurulması ile ilgili olarak ihale yapılmış yüklenici firma çalışmalarına başlamıştır.

Toplulaştırmada beklenen faydaya ulaşabilmek için eş zamanlı olarak basınçlı sulama sistemine geçilmesi gerekmektedir. Salma sulamada su israfı fazla olmaktadır. Son yıllarda tüm Dünya’da olduğu gibi Ülkemizde de olumsuz etkileri hissedilen küresel ısınma ve kuraklık sonucu sulama suyunun tasarruflu kullanımına yönelik tedbirlerin alınması zorunluluğu iyice ortaya çıkmıştır. Salma sulamada maliyet yüksek olmakta, suyla birlikte toprağın verimli üst tabakası ile birlikte araziye atılan gübrede taşınma yolu ile kayba uğramaktadır. İlçemizde açık kanal ve kanaletlerle sulama yapılmakta olup, özellikle Sol Sahil Sulama Birliğine ait sulama hattına evsel, sanayi ve ahır atıkları karışmaktadır. Bu durumda arazilerde verimsizleşme, aşırı gübre ve zirai ilaç kullanımına neden olmaktadır. Sonuçta da arazilerde çoraklaşma, tuzlaşma görülmektedir.

Kapalı sistem basınçlı sulama sistemi ile yağmurlama ve damlama sulama sistemine geçiş sağlandığında su israfı önlenecek, kurak yıllarda dahi verim kayıplarının oluşmasının önüne geçilecektir. Bitkilerin ihtiyacı oranında gübrenin yağmurlama ve damlama sulama sistemi ile bitkiye verilmesi ile topraktan yıkanma yolu ile boşa gitmesi önlenmiş olacak, arazide daha az yabancı ot olacağından daha az zirai ilaç kullanılacak, sonuçta da topraklarımızın çoraklaşması ve tuzlulaşması engellenerek ürünlerde verim ve kalite artışı sağlanmış olacaktır.

Üretilen ürünlerin; Pazarlanması, işlenmesi ve depolanmasındaki sorunlar çiftçinin gelirini büyük oranda etkilemektedir. Özellikle soğan, buğday ve hayvansal ürünlerden kırmızı et vb. ürünlerin değerinden alıcısına pazarlanabilmesi için İlçe merkezinde Mahalli kuruluşların öncülüğünde (Belediye, Sulama Birlikleri, Kooperatifler, Sanayi kuruluşları vb.) toptancı hali, alım – satım borsası soğuk hava depolarının kurulması gereklidir.

İlçemizde tarım yapılan araziler üzerinde; Sulama, münavebe, gübreleme, toprak işlemesi, ilaç kullanımı vb. konularda yapılan uygulamalarda hatalar görülmekte olup, düzeltilmesi yolunda yoğun  şekilde eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

Tarımda münavebe çok önemlidir. Suluova tarımında münavebede yer alan buğday, şeker pancarı, soğanın yanında son yıllarda yem bitkileri de münavebe kapsamına girmiştir. Silajlık mısır, fiğ ve yonca gibi ürünlerin ekiliş miktarlarında büyük artışlar sağlanmıştır. Ayrıca kanola, soya fasulyesi ve benzeri yağlık bitkilerin ekiliş alanlarının artırılmasına çalışılmaktadır.

İlçe merkezinde bulunan büyüklü - küçüklü açık ve kapalı besi işletmelerinin şehrin muhtelif mahallelerinde kurulmuş olması başta sağlık problemi olmak üzere, temizlik, ulaşım, görünüm itibariyle ilçe merkezinde yaşayan nüfusu olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu sorunların giderilmesi amacıyla İl Özel İdaresi, Kaymakamlık ve Belediye öncülüğünde Besi Organize Sanayinin yapımına başlanmış olup, altyapı inşaatı tamamlanmıştır. 2012 yılında üst yapılarının yapımına başlanmış ve burada 10.000’e yakın Büyükbaş hayvan organize bir şekilde (tekniğine uygun) beslenecek olsa da; İlçe merkezindeki mahallelerde hala besiciliğin devam ediyor olması, belirtilen olumsuzluklar giderilmiş olmayacaktır. Bu nedenle; Belediye sınırları dışında yerleşim yerlerine zarar verilmeyecek şekilde kırsal-verimsiz arazilerin tespiti ile Hayvancılık yapılacak yeni-geniş alanların oluşturulması (sivil toplum örgütleri-ilgili kurumlar vs.den oluşacak heyet marifetiyle) gerekmektedir.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan yetiştiricilerimiz  bazı yıllarda zarar etmekte veya hayvanlarını gerçek değerinde pazarlayamamaktadırlar. Bunun en önemli nedeni de Pazar fiyatlarının istikrarsız oluşudur. Bu sorunun çözümü için hayvancılık potansiyeli yüksek olan ilçemizde hayvan borsası kurulmalıdır.

Raporda İlçe Müdürlüğümüz imkanları dahilinde yapılan çalışmalar özetle anlatılmaya çalışılmıştır. İzah edilen  sorunların giderilmesi halinde İlçemizde çiftçi ve besicilerimizin sosyal ve ekonomik düzeyleri yükselecektir.

Ziyaretçi İstatistikleri

Bugün378
Dün1081
Bu Hafta4886
Bu Ay16535
Toplam Ziyaretçi Sayısı533757

Currently are 42 guests online

İletişim Bilgileri

T.C Amasya Valiliği İl  Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

* Address: Kirazlıdere Mah. Tarım Sok.

* Tel: 0 358 218 2990-91

* Email: bilgi@amasyatarim.gov.tr

* Website: www.amasyatarim.gov.tr

malatya oto kiralama kayan yazı led grafik led ekran grafik led ekran palet streç fotograf kağıdı bitmeyen kartus tokat oto kiralama led aydınlatma led ampül apple inşaat